Standarder

Med stöd av Mhods Compliance kan du bygga ett digitalt ledningssystem som är anpassat efter ert arbete med olika standarder som t.ex. ISO. Det förenklar arbetet att kontrollera, följa upp och åtgärda avvikelser.

Mhods Compliance är ett webbaserat system med ett gränssnitt anpassat för mobil, surfplatta och dator. Det kan hantera tusentals enheter med hundratals samtidiga användare med bibehållen prestanda.

Intresserad av en demo?

Områden

Med Mhods Compliance kan du skapa unika system för egenkontroll inom följande områden: