Standarder

Med stöd av Mhods Compliance får du ett effektivt systemstöd för att strukturera ditt arbete med att kunna efterleva ISO- eller andra standarder. Mhods Compliance är ett effektivt systemstöd som hjälper dig att säkerställa att varje steg i dina processer är dokumenterat och följer relevanta regelverk med full spårbarhet. Mhods Compliance är inte bara ett digitalt systemstöd för verksamhetsstyrning och efterlevnadskontroll – det är en strategisk fördel för din verksamhet.

Genom att använda Mhods Compliance skapar du

  • Effektivitet: Realtidsåtkomst till styrande dokument och registrerade aktiviteter som informationskälla för strategiska och operativa beslut.
  • Anpassningsbarhet: Enkel möjlighet att anpassa och uppdatera texter, checklistor samt att lagra dokument enligt specifika behov.
  • Tidsbesparing: Automatiserade systemfunktioner minskar den tid som läggs ned på onödig dokumenthantering.
  • Ökad kontroll: Påminnelsefunktioner möjliggör strukturerad uppföljning och minskar risken för att händelser glöms bort eller förbises.
  • Ökad spårbarhet: Sökfilter på registrerad data ger fullständig spårbarhet för varje utförd åtgärd.
  • Integrerade processer: Ger en samlad bild av verksamhetens efterlevnadsarbete genom integration av styrande dokument, riskhantering, efterlevnadskontroller och incidenthantering.

Intresserad av en demo?

Områden

Med Mhods Compliance kan du skapa unika system för egenkontroll inom följande områden: