Digital egenkontroll som stöd för efterlevnad av lagar och standarder

Ambitionen för stat, kommun och näringsliv är att hitta produkter, system och arbetssätt som hjälper deras verksamheter att på ett så enkelt sätt som möjligt efterleva lagar, certifieringskrav och sina kunders förväntningar på kvalitet och säkerhet.

Vårt uppdrag är att visa hur man kan använda egenkontroll för att utveckla en hållbarare värld för människor, företag och samhällen. Vi hjälper våra kunder med processutveckling och systemlösningar inom egenkontroll och mätteknik.

Områden

Med Mhods Compliance kan du skapa unika system för egenkontroll inom följande områden: